Nye maksimalpriser f.o.m 01.11.2016 vedtatt av Konkurransetilsynet

For å beregne pris på turer, kan man benytte Taxikalkulator.no