Ekstremvarsel 23.11.2017 – situasjonsrapport for lengre pasientreiser

Informasjon fra pasientreiser v/Bernt Nerberg

Vi har satt krisestab og gjennomført et rask krigsråd nå på morgenkvisten i anledning ekstremvarselet for å planlegge
hvordan vi forholder oss til transportsituasjonen idag.
Troms fylkestrafikk har kansellert avgangene kl.7 på hurtigbåt rute 2.

De setter ikke opp buss for båt grunnet værsituasjonen. Vi forholder oss til Troms fylkestrafikk sine vurderinger, og
når været er forventet å bli verre ut over dagen setter heller ikke vi opp alternativ transport. Det er også rapportert om
fulle hoteller i Tromsø, og når sjansen er så vidt stor for at pasientene uansett ikke kommer seg i retur, så blir vår
konklusjon at vi må be pasienter som ikke kommer seg til behandling med planlagt transport om å ombooke timen sin.

Tilkjøringsdrosjer til eksempelvis hurtigbåten skal ikke kjøre pasienten videre helt til behandlingsstedet. Det får de heller
ikke betalt for, i og med at vi betaler kun for distansen som er angitt i rekvisisjonen.