Idiotiet er komplett !


Idag kjørte regjeringa gjennom Prop. 70L i statsråd, som omhandler alt som har med drosjelovgivning og gjøre.

Dette er kun en lovliggjøring av Uber som konsept (piratvirksomhet av global skala). Og det åpner for at nærmest hvem som helst kan kjøre taxi sin egen taxi når de sjøl vil.

De endret nesten ingen ting i forhold til forslaget. 
Det eneste de har endret er at Fylkeskommunen skal fortsette og være løyvemyndighet og at ”enerettsperioden skal være 5 år og og ikke 3.

De klarte heller ikke og endre slik at pasienttransporten skulle legges under eneretten, men holdes utenfor.  Den nye loven skal etterhvert igangsettes 1. Juli 2020

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/endringar-i-regelverket-for-drosjer-eit-betre-drosjetilbod-for-kundane/id2641726/

-Ole M. Johansen