Info fra pasientreiser

Alle drosjereiser med rekvisisjon kjøres til og fra hovedinngangen i A6 fra og med lørdag 2.mars 2019

o   Dette gjelder samtlige pasienter som reiser med rekvirert drosje/turvogn

o   Den midlertidige inngangen i E1 som har vært benyttet de siste årene stenger for godt i dag fredag 1.mars kl.17:00. Frem til da skal all transport gå til og fra E1, mens pasienter som reiser fredag kveld og i helgen reiser til og fra A6.

  • Mandag 4.mars åpner vi nytt venterom med gode sitteplasser for pasientene ved minibanken vis a vis Narvesen i vestibylen i A6. Inn til høyre fra hovedinngangen (se bilder). Sjåførene møter sine pasienter der ved avreise.
  • Vedlagte kart/skisser og bilder viser den nye løsningen.  

Vi setter stor pris på om dere informerer alle løyvehavere og sjåfører om denne endringen, og at de igjen informerer pasientene.

Både transportører og behandlere informeres nå i dag, så seint som mulig, for å sørge for at endringen går sømløst, uten at det oppstår forvirring ved at noen iverksetter ny rutine for tidlig.

Pasientreiser vil stå på stand i hovedinngangen mandag 4.mars fra 12:00 for bidra til at overgangen går smertefritt.

Endringen gjøres i samarbeid mellom pasientreiser og Drifts- og eiendomssenteret til beste for pasientene. Samtidig gjøres det endringer i skiltregimet utenfor hovedinngangen.

Vi henstiller alle transportører om å følge skiltingen og bidra til en smidig trafikkavvikling utenfor hovedinngangen. Med økt trafikk som vi nå får med denne endringen er det svært viktig at ingen kjøretøy oppholder seg i dette området unødig.