Info fra pasientreiser!

Pasientreisers nasjonale datasystem, NISSY, har vært nede i hele dag (19.12.2014) etter en feil i en sentral komponent hos NHN.

Det jobbes selvsagt på spreng med feilretting, men ingen kan si noe om når tjenestene er tilbake i drift, dog forventer vi i løpet av dagen/helgen.

Turoppsettet for helgen og mandag vil naturligvis ikke kunne leveres til vanlig tid.

 

Behandlerne har fått følgende informasjon:

 

  • Kriseløsningen er å bruke nødrekvisisjon (rød papirrekvisisjon).
  • For pasienter som skal reise til behandling med rekvirert transport på mandag kan det utstedes rekvisisjon ved ankomst, når dette er avtalt på forhånd med behandler.
  • Pasienter med kortere reiser kan legge ut og sende reiseregning i etterkant. Det må da som alltid foreligge bekreftelse der det er medisinsk behov for tilrettelagt transport.

 

Vi ber om:

  • at dere på mandag aksepterer å motta rekvisisjon ved ankomst på litt lengre turer (hvor det ikke er naturlig at pasient legger ut), der pasient har avtalt dette med behandler på forhånd.
  • at etterregistreringer spares til etter nyttår, da de få dagene som gjenstår av året blir preget av lavdrift og ringvirkninger etter dagens problemer.
  • at dere bidrar til å løse situasjonen på best mulig måte og samkjører der det er mulig i henhold til avtale. Turoppsettet kommer så snart som mulig når systemet er tilbake.

 

Vi beklager naturligvis disse problemene på det sterkeste.

 

For øvrig er saken også bekjentgjort i nasjonal media:

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/sykehus-norge/pasienter-skal-hjem-til-jul-men-pasientreisers-system-er-nede/a/23359722/

 

Vennlig hilsen


Bernt Nerberg

Avdelingsleder

Pasientreiser

Universitetssykehuset Nord-Norge HF