-Daglig drift-
Holdeplass | Bestill/Datatur | Turtillegg | TT-tur/AU-reise | NISSY | Bomtur | Skole

-Generelt om betaling-
Kontant | Kort/EMV | Kreditt | TT-Kort | VIPPS

-Ofte stilte spørsmål-
TT-Kjøring | Taksameter | Betalingsterminal | Linker

Daglig drift:

Holdeplasstur:

 • Stå i [DRIFT] og benytt hurtigtaster for å starte takst på høyre side f.eks [GATE] for praie/gatetur.
 • Takstvalg, status og beløp vil vises på statuslinjen øverst på taksameteret.
 • Når takst er valgt, vil hurtigtastene bli endret fra takster til betalingsformular.
 • Kjør turen og ved ankomst leveringsadresse trykk [STOPP] nede til høyre
 • Velg fra hurtigtast [KONT], [EMV] evt. [KREDITT] eller trykk [BETALING] for å få komplett liste over andre betalingsformular.

Bestilt/Datatur:

-Ved bestillinger utenom automatisk turtildeling fra sentral gjelder ikke de to første stegene.

 • Trykk [JA] på tildelt tur.
 • I [DRIFT] vil du nå se aktiv tur på taksameteret.
 • Benytt hurtigtastene for takst på høyre side -f.eks [BEST] for vanlig framkjøringstakst, [FAST] for skolekjøring med fast pris osv. alternativt trykk [TAKST] ned til venstre for å velge fra komplett liste over tilgjengelige takster.
 • NB: Ved framkjøringstakst; husk å velge [TAKST] -> [KJØRETAKST] når passasjer går om bord i bilen.
 • For mer informasjon om turen/passasjeren kan du trykke [>] til høyre for navn/adresse. (kun relevant for dataturer)
 • Når takst er valgt, vil hurtigtastene på høyre side endre seg til betalingsformular.
 • Takstvalg, status og beløp vil vises på statuslinjen øverst på taksameteret
 • Kjør turen og ved ankomst leveringsadresse trykk [STOPP] nede til høyre
 • Velg fra hurtigtast (høyre side) eller trykk [BETALING] for å få komplett liste over bet.formular

Turtillegg:

 • Når man har startet takst, kan man enkelt legge til turtillegg (forhåndsbestilling, rullestol, bom, ferje osv) via knappen [TURTILLEGG] på venstre side av skjermen når man står i [DRIFT]
 • Dette må gjøres før man trykker [STOPP]

TT-Tur/AU-Reiser:

TT-Turer/AU-Reiser har samme fremgangsmåte og startes som regel på samme måte som bestill/datatur.

NB!: På AU-Reiser du huske å angi pris på egenandel ut ifra hva som er definert på den enkeltes AU-Reise avtale.

Alternativ 1
-her vet du at dette er en TT-tur og tt-kortet er tilgjengelig ved reisens start.

 • Start rett takst fra [DRIFT] -typisk [BEST]
 • Dra TT-kortet ved start og sjekk at kortet blir godkjent/saldosjekk. -dette passasjeren på og setter taksameteret i kjøretakst.
 • Kjør turen og ved ankomst leveringsadresse trykk [STOPP]
 • Da vil det stå [EGENANDEL] og [BETALING] ned til høyre.
 • Velg [EGENANDEL] for å komme til egenandelbetaling.
  (Husk å sette inn ea-beløp i prisfeltet på AU-Reiser)
 • Fortsett til oppgjør for passasjer, trykk [SLIPP] og avslutt turen med [SKRIV UT]

Alternativ 2
-her kjører du turen som en vanlig bestilt tur og tt-kortet blir ikke tilgjengelig før etter at du har trykket [STOPP]

 • Start rett takst fra [DRIFT] -typisk [BEST]
  – husk [TAKST][KJØRETAKST] når passasjer kommer om bord i bilen.
 • Kjør turen og ved ankomst leveringsadresse trykk [STOPP]
  -Om det nå viser seg at dette er en TT-tur og tt-kort skal benyttes, taksameteret settes tilbake i takst igjen ved å trykke på [TAKST] -knappen til venstre for å kunne sette på passasjer.
 • Dra TT-kortet ved start og sjekk at kortet blir godkjent/saldosjekk.
 • Trykk på [STOPP] igjen.
 • Nå vil det stå [EGENANDEL] og [BETALING] ned til høyre.
 • Velg [EGENANDEL] for å komme til egenandelbetaling.
  (Husk å sette inn ea-beløp i prisfeltet på AU-Reiser)
 • Fortsett til oppgjør for passasjer og avslutt turen med [SKRIV UT]

Pasientreiser/NISSY:

Rutiner rundt takstbruk skal følges i henhold til anbud.
PS, man må alltid ha aktiv/påsteget passasjer for at kjørekontoret skal ha kontakt med taksameteret.

Elektronisk rekvirert tur (NISSY):

 • Trykk JA på tildelt tur
 • I [DRIFT] vil oversikt over passasjerer på turen vises.
 • Om du trykker på navnet til passasjeren(e) kan du enkelt velge navigasjon om det er nødvendig.
 • På en elektronisk rekvirert tur vil takst være forhåndsbestemt og kan velges direkte på knappen oppe til høyre [TURTAKST]
 • Etter at du har startet turen på takst kjører du frem til henteadresse.
 • For at påstigning skal fungere, må takst være startet.
 • Trykk på navnet til passasjer for å vise flere hurtigknapper, trykk [+påstigning] for å gi pasient status «startet»
 • Trykk på [>] for enda mer informasjon om reisen/passasjeren
 • Når passasjer er registrert påsteget, vil adresse under passasjer endres fra hente- til leveringsadresse og knappen for påstigning endres til avstigning
 • Ved trykk på avstigning vil taksameter vise tre valg; [MED BETALING] for egenandel, eller [HAR FRIKORT] for frikort, evt [AVBRYT]
 • Om passasjeren skal av her velger du [JA] på spørsmål om å fortsette med oppgjør for passasjer.
 • Fortsett til betalingsformularet for pasientreiser. Velg [SKRIV UT ].

Bomtur:
Bomturregistrering på mottatt tur.

 • Trykk JA på tildelt tur
 • I [DRIFT] vil oversikt over passasjerer på turen vises.
 • Om du trykker på navnet til passasjeren(e) kan du enkelt velge navigasjon om det er nødvendig.
 • På en elektronisk rekvirert tur vil takst være forhåndsbestemt og kan velges direkte på knappen oppe til høyre [TURTAKST]
 • Etter at du har startet turen på takst kjører du frem til henteadresse.
 • Om det nå viser seg at passasjer ikke skal ha transport må det registreres bomtur.
 • For at registrering av bomtur skal fungere, kan ikke påstigning være benyttet.
 • Trykk på [>] til høyre for navnet til passasjer velg [BOM]
 • Bomtur/Årsak skal meldes i fra og registreres hos pasientreiser.
 • Avslutt tur med [STOPP] -> [BETALING] -> Velg betalingsformular for pasientreiser.

Kjøring med papirrekvisisjon:
Kjøres som en bestill/kreditt -tur.

 • Benytt [TAKST] ned til venstre, velg takst ihht til gjeldene avtale for å starte turen.
 • NB: Ved sone/framkjøringstakst; husk å velge [TAKST] -> [KJØRETAKST] når passasjer går om bord i bilen.
 • Takstvalg, status og beløp vil vises på statuslinjen øverst på taksameteret
 • Kjør turen og ved ankomst leveringsadresse trykk [STOPP] nede til høyre.
 • For egenandel trykk hurtigtast nede til høyre (tre prikker), velg [BETALINGSMENY] deretter [EGENANDEL]
 • Fortsett til [BETALING] velg [004-Pasientreiser] i listen over betalings formular.
 • Fyll inn evt. rekvisisjonsnummer, velg [SKRIV UT]

Skolekjøring:

Alternativ 1
-her får du tildelt en skoletur som datatur.

 • Trykk JA på tildelt tur
 • Stå i [DRIFT] og benytt hurtigtaster for å starte takst [FAST]
 • Angi pris og trykk enter.
 • Takstvalg, status og beløp vil vises på statuslinjen øverst på taksameteret.
 • Kjør turen og ved ankomst leveringsadresse trykk [STOPP] nede til høyre
 • Trykk [BETALING] og velg formularet for skolekjøring.
 • Trykk [SKRIV UT] for å avslutte turen.

Alternativ 2
-her starter du skoletur som en manuell fastpristur

 • Stå i [DRIFT] og benytt hurtigtaster for å starte takst [FAST]
 • Angi pris og trykk enter.
 • Takstvalg, status og beløp vil vises på statuslinjen øverst på taksameteret.
 • Kjør turen og ved ankomst leveringsadresse trykk [STOPP] nede til høyre
 • Trykk [BETALING] og velg formularet for skolekjøring.
 • Fyll inn kontonummer og evt. annen relevant informasjon.
 • Trykk [SKRIV UT] for å avslutte turen.

Generell informasjon om betaling:

Betaling kontant:

 • Trykk [KONT] fra hurtigtastene eller velg Kontant fra listen via [BETALING]
 • Trykk [SKRIV UT] – velg ja / nei for kvittering
 • Trykk [LEDIG] for å få køplass igjen

Betaling kort/EMV:

 • Trykk [EMV] fra hurtigtastene eller velg [EMV] fra listen via [BETALING]
 • Her må du spørre kunde om kvittering
 • Nederst i formularet for EMV-betaling kan du angi om det skal skrives ut kvittering eller ikke, antall kvitteringer står som standard til «0» -endre til «1» om kunde ønsker kvittering.
 • Trykk [EMV] igjen nede til høyre for å sende informasjonen til betalingsterminalen.
 • Betalingsterminalen er nå klar for bankkortet.
 • Når betaling er godkjent vises melding på taksameteret.
 • Trykk LEDIG for å få køplass igjen.

Betaling kreditt:

 • Trykk [KRED] fra hurtigtastene eller velg [KRED] fra listen via [BETALING]
 • Dersom sentralen benytter kundenummer, tast inn rett kundenummer og trykk [SKRIV UT]
 • Ved egenkreditt og fakturering fra løyvehaver, fyll ut relevant informasjon eller trykk [SKRIV UT] direkte
 • Trykk [LEDIG] for å få køplass igjen

Betaling TT-Kort:

TT-kort med egenandel:
Dette er kun fremgangsmåten etter at du har satt taksameter i [STOPP]

 • Hvis kunde skal betale egenandel, trykk [EGENANDEL] du får nå beskjed om å dra TT-kortet for å aktivere egenandelsbetaling.
 • Ta betalt for egenandel via rett betalingsformular -typisk [KONT] eller [EMV].
 • Det er viktig at du trykker JA på «Fortsett til oppgjør for passasjer» når du har tatt imot egenandel.
  Hvis dette ikke blir gjort, trenger du kortet på nytt for å gå til sluttoppgjøret.
 • Du havner nå i betalingsformularet for TT-kortet og kan trykke [SKRIV UT]
 • Trykk [LEDIG] for å få køplass igjen

NB: Om du får TT-kortet etter at du har trykket [STOPP] må du sette taksameteret tilbake i takst ved å trykke på [TAKST] til venstre på skjermen før du aktiverer TT-tur ved å dra kunden på med TT-kortet. -trykk deretter [STOPP] igjen.

VIPPS:

 • Trykk [BETALING] og velg [VPPS]
 • Tast inn telefonnummer til kunde på feltet for Telefonnummer og trykk deretter [eBet] for å sende Vipps-krav til kundens Vipps-app.
  Kunden har 2 minutter på seg til å bekrefte betalingen
 • Taksameteret viser melding når betaling er godkjent, avslått eller at det har gått for lang tid.
 • Ved godkjent går taksameter i 0 kr og du kan skrive ut kvittering til kunden.
 • Trykk [LEDIG] for å få køplass igjen

Ofte stilte spørsmål:

TT-Kjøring:

TT-Kortet er sperret:

Ved sperret tt-kort trykker man på [Betaling] når taksameteret står i [STOPP] , drar kortet på nytt, trykker pil tilbake for å velge et annet betalingsformular manuelt.

Hvis man ikke trykker pil tilbake blir det TT-Rogaland. 

Alternativt kan man gå til Hovedmeny -> [TAKSTMENY] -> velg «Kanseller kortpåstigning»
Etter dette kan man gå rett til [BETALING] fra [DRIFT] uten å dra TT-kortet på nytt. 

Taksameter:

«Jeg har mistet dekningen / har ikke kontakt med sentralen»

Om du ikke har kontakt med sentralen eller at dekningsindikatoren oppe til venstre på taksameteret er borte trenger kommunikasjonen å restartes.

Dette gjøres ved å velge [NAVI] på oppgavelinjen nede på skjermen.
Deretter trykker du på symbolet for restart ned til venstre på skjermen.
-Velg restart i menyen som nå kommer opp midt på skjermen og vent i ca 1 1/2 minutt.
Vanligvis vil kommunikasjonen komme på plass igjen som normalt.

«Knappen [NAVI] er borte»

Dette hender ikke ofte, men om det gjør det, så er eneste mulighet å koble i fra strømforsyningen til kommunikasjonsenheten.

Utfordringen kan ofte være at man ikke vet hvor denne er plassert, da vil en løsning være å koble fra batteriet.
Notér gjerne ned tidspunktet om batteriet blir koblet i fra, da slike strømbrudd loggføres i taksameteret.

Om du derimot vet hvor utstyret ligger kan du se etter en boks som på bildet nedenfor, spenningen kobles fra ved å koble fra den flate pluggen med rød/gul/sort ledning.

Betalingsterminal:

«Betalingsterminalen virker ikke»

Om betalingsterminalen mister kontakten med taksameteret vil bokstavene «ECR» gå fra grønn til rød og skjermen vil blinke med «Ikke tilkoblet til nettverk».
Noen få ganger kan det hjelpe å slå terminalen av og så på igjen.
Om det ikke nytter må appen som kobler terminalen til taksameteret restartes. Fremgangsmåten for å få dette til er som følger:

 • Trykk [NAVI]
 • Trykk på klokke nede til høyre på skjermen.
 • På den lille menyen som nå vises til høyre trykkes det lille tannhjulet.
 • Neste velges nytt tannhjul (Innstillinger/Settings)
 • Til venstre på skjermen velges «Apper»/»Apps»
 • Scroll ned til appen med navn: «mtan_nets_emv_link» -trykk på denne.
 • På neste side vises valget for «Tving stopp»/»Force stop» oppe til høyre.
 • Trykk på dette og bekreft med «ok»
 • Nå er appen stoppet og den må startes på nytt igjen.
 • Se etter ikonet nede til venstre, trykk på dette og vent noen sekunder. (Det skjer ikke så mye på skjermen når appen startes)
 • Sjekk betalingsterminalen og se om «ECR» har blitt grønn igjen.

Nyttige linker:

Sjåfør «app» er koblet mot telefonnr. registrert på sjåfør.
Ny bruker av løyvehaverportal må registreres hos Troms Taxi før første pålogging.