Markering 14. Mai

Norges Taxiforbund ønsker at det markeres fra næringen mot regjeringens lovforslag med en aksjon tirsdag den 14. mai kl 18 til 20.

For ikke å gjøre noe som rammer kundene, foreslår vi at alle drosjer kommer ut i denne tiden, og samler seg mest mulig sentralt i byer og tettsteder.

Poenget er å vise hvor mange drosjer som er der, og som skal ha et levebrød, og at det blir kaotisk hvis et ubegrenset antall er ute på samme tid.

Taxiforbundet vil sende ut en pressemelding om saken dagen før.

Øystein Trevland
Styreleder

Opprop – Send taxiloven tilbake!