Pasientkjøring f.o.m 1. Juli 2019

I og med at Helse Nord ikke har klart og få ferdig anbud, har vi kommet i den situasjon at vi har måttet forlenge avtalene våre.  Vi har gått med på forlengelse fram til 1.10.2019 – og ikke lenger.

Følgende kommuner kjører  som i dag med de samme takster og regler:

Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen,  Ramfjord, Ulsfjord, Vannøya, Øvre Målselv, Bardu, Dyrøy, Salangen, Ibestad og Gratangen.

For følgende skal vi fra mandag av kjøre etter maksimalprisforskriften:

Balsfjord, Målselv(Målselv Taxi), Senjahopen, Sørreisa,  Finnsnes, Kvaløya og Hansnes.

Finnsnes Taxi har tatt forbhold om at de vil se det nye anbudet før de sier ja eller nei til kjøring.
Det vil si at de kjører inntil anbudet blir offenliggjort.  Dette er innsendt i dag, men kommer i offentlighet mandag/tirsdag.

Når det gjelder  ”Maksimalprisforskriften” (paralelltakst) så gjelder følgende:

a) Takst så lenge man har passasjer om bord.  Dette betyr nok at man avslutter turen
når man kommer til sykhuset.  Blir man bedt om å vente så settes en ny tur i gang
umiddelbart og vil da telle venting fram til man starter på hjemturen. Da gjelder de samme
reglene som når man startet om morgenen. (10 km)
Når man har avsluttet tur ved sykehuset , uten noe venting eller retur så kjører man altså uten takst hjem.

b) Når det gjelder å ta betalt for forhåndsbestilling så tar vi ikke det for turer over 10 km, men
kan ta dette ( 18 kr) for turer under 10 km.

c) Alle regler  for pasientkjøring gjelder som i dag, og spesielt det som går på retningslinjene
som UNN har utgitt, samt taushetserklæringene som går på pasientopplysninger m.m.

d) Man skal logge på og av passasjer som i dag.  

e) Bestillingene kommer som i dag.

f) Oppgjør blir som i dag – også manuelt som i dag ved innlevering.

Det er lovet at det nye anbudet skal komme ut innen utgangen av juni måned, og vi vil da umiddelbart begynne og forberede dette.