PET-senter – Varsel om ny parkeringsplass for distriktsdrosjer

Distriktsdrosjene tilbys gratis oppstiling i Rødhettestien 1-3 når gravinga i PET-sentertomta starter. Entreprenøren skal i gang senest 18. mai 2015, og da vil eksisterende oppstillingsplass for distriktsdrosjer fjernes. Tilbudet gis av utbyggingssjefen i samråd med vakt, sikkerhet og informasjonsseksjonen, Pasientreiser og Eiendomsavdelingen.

Vi gjør også oppmerksom på at inngang C blir åpnet for pasienter på dagtid. Inngang C brukes i utbyggingsperioden for å avlaste hovedinngangen.

PS:
Av-og-påslipp er fortsatt ved hovedinngangen. Når byggegjerdet for A-fløya kommer opp flyttes også av-og påstigning for drosjer.
Mer informasjon følger.

Parkering_rødhettestien

Link til kart – pdf