Stengte skoler for å unngå spredning

Videresendt informasjon fra
Eirik Wee Jensen, Seniorrådgiver
TFT Transport avd. Tromsø

I forbindelse med utbrudd av koronaviruset har norske myndigheter nå tatt drastiske skritt for å unngå/redusere smitte. Skoler og undervisningssteder stenger fra i dag torsdag 12. mars 2020 og i første omgang til 26. mars, muligens lenger.

Det betyr at det i utgangspunktet ikke er behov for å transportere elever til og fra skolene. Det er imidlertid slik at skoler skal gi tilbud til elever som har foresatte som skal ivareta kritiske samfunnsfunksjoner.

Vi har ikke oversikt over om det er elever som har foresatte som har slike funksjoner, og vi forventer at vi mottar informasjon om dette fra skolene i løpet av de neste dagene.

Som transportører må dere generelt ta høyde for en dramatisk reduksjon av transportomfanget. Dersom det er elever med foresatte som skal ivareta kritiske samfunnsfunksjoner, og som fortsatt skal transporteres, så ber vi dere om å gjennomføre disse eventuelle transportene på en slik måte at smittespredning reduseres.

På grunn av omstendighetene kan det tenkes at varsel om elever som fortsatt skal transporteres vil komme direkte fra skolene.